• แผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี พ.ศ.2551-54 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาทุนชุมชน
 • รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ช่วงปี พ.ศ.2551-52

จังหวัดรายงานยอดกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตลดลง 39 จังหวัด 1,313 กลุ่ม
จังหวัดรายงานยอดกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพิ่มขึ้น 34 จังหวัด 1,242 กลุ่ม

 • สาเหตุของจำนวนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตลดลงเกิดจาก

เจ้าหน้า้ที่พัฒนาชุมชนในพื้นที่ขาดทักษะในการส่งเสริมการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บางส่วนขาดความชัดเจนในแนวคิด หลักการ แนวทางการดำเนินงาน และรู้เ่ท่าทันสถานการณ์ของกลุ่ม ทำให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเกิดความเสียหาย

ส่วนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่มีพัฒนาการก้าวหน้ามาถึงระดับหนึ่ง เจ้าหน้า้ที่พัฒนาชุมชนในพื้นที่ยังไม่สามารถให้การส่งเสรืม สนับสนุนกิจกรรมด้านการลงทุนที่หลากหลายแก่กลุ่มได้

ดังนั้น การสร้างเจ้าหน้า้ที่พัมนาชุมชนที่มีทักษะในการสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพยเพื่อการผลิตในพื้นที่จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริม พัฒนา ยกระดับรวมถึงแก้ไขปัญหาการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถรักษากลุ่มออมทรัพยเพื่อการผลิตให้สามารถดำรงอยู่และเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนต่อไป

1 Comment

 • สุริยน พูดว่า:

  เห็นด้วยว่า เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในการส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต คือการไม่มีการติดตามและสร้างความเข้มแข็ง เพราะขาดความรู้ และการเอาจริงของกรมที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง ไม่มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กัน
  ผมเข้ามาก็ต้องมาเรียนรู้เองผิดบ้างถูกบ้าง ตามความเข้าใจ
  การอบรมผู้เชี่ยวชาญกล่มออมทรัพย์ควรทำอย่างต่อเนื่อง โดยกรมต้องเป็นผู้จัดอบรม เพราะจะได้เป็นชุดความรู้เดียวกัน ถ้าให้เขตทำ ก็จะแตกเป็นความคิดที่แตกต่างกัน
  ผมอยากสมัครในปีหน้าบ้าง

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *