สำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่า ผลงานใดของสำนักฯ ที่ควรปรับปรุงมากที่สุด?

นับผู้เยี่ยมชม

  • 36764ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด:
  • 2ผู้เยี่ยมชมวันนี้:
  • 0กำำลังออนไลน์:
  • 15/09/2011เริ่มนับเมื่อ:

คำแนะนำ

เว็บไซต์นี้ไม่สนับสนุนเว็บเบราว์เซอร์ Internet Explorer จึงควรใช้เว็บเบราว์เซอร์ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ เช่น Mozilla Firefox

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

รายงานผลการประชุมเิชิงปฏิบัติการการดำเนินงาน กทบ.
ไฟล์เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัิติการ กทบ. วันที่ 14 – 16 พค.55  ไฟล์นำเสนอของรองฯ พิสันติื ประทานชวโน ผลการระดมสมอง ประมวลแนวทาง กทบ.
การสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมุ่บ้านและชุมชนเมือง

ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง แบบแจ้งรายชื่อ *เปลี่ยนกำหนดการใหม่เป็น 14 -16 พ.ค.55 สถานที่เดิม