สำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่า ผลงานใดของสำนักฯ ที่ควรปรับปรุงมากที่สุด?

นับผู้เยี่ยมชม

  • 37791ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด:
  • 63ผู้เยี่ยมชมวันนี้:
  • 0กำำลังออนไลน์:
  • 15/09/2011เริ่มนับเมื่อ:

คำแนะนำ

เว็บไซต์นี้ไม่สนับสนุนเว็บเบราว์เซอร์ Internet Explorer จึงควรใช้เว็บเบราว์เซอร์ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ เช่น Mozilla Firefox

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

การดำเนินงานโครงการ “พลังสตรี พลังขับเคลื่อนประเทศไทย” (24/7/2555)
การจัดงาน “พลังสตรี พลังขับเคลื่อนประเทศไทย” (19/7/2555)
แก้ไขแบบแผนการบริหารการจัดการกองทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) (05/11/2555)

การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฯ   เอกสารที่เกี่ยวข้อง   ระเบียบ   (02/11/2555)

คู่มือการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  (02/11/2555)
การจัดงาน “พลังสตรี พลังขับเคลื่อนประเทศไทย” รายละเอียดการโอนเงินจัดสรรงบประมาณที่ให้แต่ละจังหวัด/แนวทางการเข้าร่วม/กำหนดการร่วมงาน/แผนผังการจัดการ (24/7/55)